Bilder
Her er bilete frå Mindresunde Camping og områda rundt.